جستجو
کاربران
ENGLISH
 
 

>برنامه های جاری و آتی (اداره آب بدون درآمد)

اهم برنامه های جاری و آتی در حوزه کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف عبارتست از:

استمرار و ادامه یافتن موارد قبلی از جمله:

آب بندی مخازن دارای نشت

نصب و کالیبراسیون کنتورهای حجیم برای محاسبه دقیق تولید آب

تعویض کنتورهای خراب مشترکین

بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال فرسوده و ............

نصب شیر آلات پدالی در اماکن عمومی مانند مدارس و مساجد جهت مصرف بهینه آب

اجرای برنامه های متنوع در مدارس برای آشنایی دانش آموزان در زمینه مصرف صحیح آب

استفاده از شیرهای کنترل جریان آب(ماریک) جهت توزیع مناسب آب و رفع مشکلات آن بخصوص در روستاهایی که دارای اختلاف ارتفاع زیاد میباشد.

تبلیغات و ارائه تجهیزات کاهش دهنده مصرف آب (پرلاتورها)در روستاها

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
تاریخ آخرین بروز رسانی: 1394/06/29
بازدید:735